From the monthly archives:

January 2009

Michele Mees naar Femco?

January 31, 2009

Michele Mees kondigde in december aan dat ze The House of Marketing verliet en nieuwe uitdagingen opzocht. Nicole Berx heeft de aanpassingen nog niet aangebracht en daar kondigt Michele Mees al aan dat ze het marketing plan van Femco onder handen neemt. Benieuwd.

Read the full article �

Grootste onderscheiding?

January 31, 2009

België is het meest geglobaliseerde land ter wereld volgens de KOF. Is die positie gelijkstellen met een “grote onderscheiding” niet al te naief in deze tijden van opkomend protectionisme waarbij net de self-sustainability van een land gaat primeren?

Read the full article �

Davos 2009: waar zijn de vrouwen?

January 29, 2009

Is dat niet wat deze crisis net nodig heeft: vrouwelijke breinen?

Read the full article �

Het failliet van de pure diensteneconomie (en dus België)

January 29, 2009

Mijn scepticisme over de Belgische en Europese economie is even oud als mijn langdurige “Emerging South” verkenningen; lees: vanaf 2003.  Je kan op Emerging South perfect volgen welke standpunten ik daar sinds mid 2007 inneem over de toekomstperspectieven van de “Westerse elite” zoals De Tijd de G7 landen toepasselijk omschrijft.   Bart De Waele noemde me […]

Read the full article �

Kim De Gelder zijn ouders, broers en zussen

January 26, 2009

Update 28/01: Ine Dehandschutter was de eerste om heel genuanceerd te wijzen hoe misplaats de media tewerk gaan bij wat een objectieve verslaggeving zou horen te zijn.  Ook Pietel volgde kort met een artikel waarvan de titel alles zegt “Fout.”  Artsen die op televisie uitvoerig verslag uitbrengen van de behandeling van gewonde slachtoffers en daarbij […]

Read the full article �

Bruno Segers in Vacature

January 25, 2009

“Welke economische verschuiving ziet u in 2009?” “Een verschuiving van traditionele industrie naar kennismaatschappij” Die lof over onze “tertiaire sector” horen we al sinds we op de lager school zaten.  Ondertusssen is onze Belgische dienstenconomie meer kwetsbaar dan ooit en de uitdagingen worden er niet minder op. Wat is dat eigenlijk “een kennismaatschappij”?  Welke unieke […]

Read the full article �

“Nationaliseer die banken”

January 21, 2009

Het leek misschien gek, doch het idee blijkt steeds meer aanhang te vinden. Wie nu vastgoed wil kopen in Belgie is knettergek. Alle tekenen wijzen erop dat België ten laatste in 2010 credit rating downgrades gaat krijgen. Brazilië kreeg in contrast afgelopen Mei 2008 nog een credit rating upgrade. Ver van het Belgisch vastgoed wegblijven […]

Read the full article �