Loic Le Meur 50% van zijn vermogen kwijt?

January 10, 2009 · 0 comments

na 2 jaar leven in de Verendigde Staten?

Hij zal er zeker niet rijker op geworden zijn. De sympathieke man vertrok naar de Verenigde Staten in Augustus en kocht een huis in Augustus 2007 in San Francisco;  op de absolute piek van de bubbel.  Onderstaand een foto van Loic in zijn stulp.  Je ziet zo al aan de foto dat hij veel te veel betaalde voor zijn stulp (ik zie de vastgoedmakelaar al kwijlen toen Loic en zijn geraldine daar in de zomer van 2007 over de vloer kwamen: “Look at tze vieeew, Loic, the vieeew”).
Ondertussen zijn de vatsgoedprijzen in San Fransisco met 44,5% gezakt en draait zijn bedrijfje Seesmic vierkant.

Loic Le Mejur