De Belgen willen hun staatsbank terug

March 22, 2009 · 0 comments

Ik heb het al uitvoerig gehad over de fundamentele verschillen tussen de kredietmarkten in België (Europa) en Brazilië.   Na de Russische crisis einde jaren negentig heeft Brazilië het financiële systeem en het monetaire beleid strak aan de teugels gelegd.  Dit heeft ervoor gezorgd dat het land qua BNP groei middelmatig scoorde in de periode 2000 – 2008 (gemiddelde jaarlijkse BNP groei: 3,6%; wat 160% is van de het Belgisch gemiddelde in die periode: 2,2%).

GDP Brazil versus Belgium (source: IMF):

GDP brazil

GDP belgium
Je kan geen zinnig woord over de Braziliaanse economie zeggen zonder intiem de werking van Caixa Economica Federal (begin hier) en BNDES (Banco National de Desenvolvimento Economica e Social) te begrijpen.  Beiden zijn onder controle van de Federale Overheid; meer dan 80% van het immobilaire krediet in Brazilië (dat overigens slechts 5% van het BNP bedraagt, in scherp contrast tot de +100% ratios in België en Nederland: peak credit, remember?) wordt door Caixa verschaft.  Ter illustratie: in Q4 2008 kocht Caixa voor 4,4 miljard R$ aan immobilaire titels (2,4 miljard op de primaire markt en 2,0 miljard op de secundaire markt).

Hier in België was Geert Noels afgelopen december nog een fervent tegenstander van een (tijdelijke)  nationalisatie van de banken.  Vandaag gaan er steeds luidere stemmen op voor de oprichting van een nieuwe overheidsbank.  Pierre Lagrange pleit er eveneens voor: ‘Waarom geen instelling oprichten zoals de Krediet aan de Nijverheid van vroeger? Die kan de kredieten verstrekken aan bedrijven en gezinnen.’  Een Belgische Caixa Federal en BNDES dus…

Staatsbank Belgie