Tax op financiële transacties, structureel lagere groei

November 15, 2009 · 0 comments

In Augustus schreef ik het stuk “België heeft een CPMF tax nodig?”
CPMF sstaat voor “Charge on Financial Movements”.  Het was de Brazioliaanse tax die 0,38% bedroeg op alle financial transacties (bank deposits, geldafhalingen, overschrijvingen, aankopen van aandelen, etc…).
Concreet: wanneer je een overschrijving van BRL 1.000 deed van je zichtrekening naar je pensioenfonds, dan kwam er slechts BRL 996,2 toe op je pensioenfonds, BRL 3,8 werd automatisch afgehouden als CPMF tax.

Brazilië had de luxe om de CPMF tax af te schaffen in January 2009.
Al sinds 2007 zeg ik dat we in Europa een dergelijke tax op financiële transacties zullen krijgen.  En ziehier: de Tijd koplettert vandaag dat Herman Van Rompuy een EU tax op financiële transacties wil.
Letterlijk citaat:
‘Voor de financiering van de welvaartsstaat zullen nieuwe middelen nodig zijn. Groene fiscale instrumenten zijn een mogelijkheid, maar wel een ambigue: dit type van belastingen zal uiteindelijk uitdoven. Maar de mogelijkheid van financiële heffingen op Europees niveau moeten ernstig bekeken worden en voor de eerste keer ooit staan de grote landen in de Unie daarvoor open’.

In-se ben ik voorstander van een dergelijke tax (liever een CPMF tax dan andere minder transparante instrumenten); doch de impact is vergaand.  Een van de meest frappante zij-effecten ervan is dat de fiscale instanties indirect kunnen volgen welke transacties er binnen en buitengaan op je bankrekening via die taxatie.

Misschien dringt het stilaan door in Europa dat we een zware rekening te betalen krijgen en dat deze crisis gevolgen van structurele aard heeft voor ons Europeanen.
Noels probeert het met de nodige flow-power allemaal nog wat positief in te kleuren, zie video onder.

Maar de echte realiteit is natuurlijk dat Europa en zeker België niet kan overleven met een structureel lager groeipad.  Onze hele verzorgingsstaat gaat uit van eeuwige groei.  Elke econoom zal onderstrepen dat er gemiddeld een groei van 2 à 2,5% dient te zijn om de werkloosheidsgraad niet te zien toenemen.