Urbain Vandeurzen vervoegt de pessimisten (realisten?)

February 7, 2010 · 0 comments

We hadden al VBO voorzitter Thomas Leysen die België “het Griekenland aan de Noordzee” noemde, Paul D’Hoore ziet het ook niet echt zitten en in De Tijd van deze zaterdag sloeg Urbain Vanderurzen, topman van het Leuvense LMS ook de nagel op de kop:

Q: Ons Land telt toch flink wat beloftevolle startups en kleine succesvolle kmo’s?
A: De welvaart in Vlaanderen is er niet gekomen dankzij de lokale bakker of apotheek.  Zij komt van de wereldeconomie, van onze exportkamioenen.  Dat was de auto-industrie, maar ook bijvoorbeeld de farma of chemie.  Dergelijke bedrijven zijn de trekkers van de economie.  Net die spelers krijgen klappen.  Ze worden afgeslankt en als er investeringen zijn, betreft het vervangingsinvesteringen.  We gaan dit voelen.

Q: Wanneer is de crisis voorbij?
A: Ik spreek niet over een economische crisis, wel van een structurele: de vernieuwing van de economie, van de sociale zekerheid, staatsstructuur en responsabilisering en modernisering van Vlaanderen.  Eerst moet je dit oplossen, en hopelijk lukt dit tegen 2020 (!).  het federale begrotingstekort heeft meer te maken met het uitblijven van die zaken dan met de economische crisis.

Q: U bent pessimistisch?
A: Er zijn vier mogelijke scenario’s.  Een: de federale overheid maakt werk van een staatshervorming en houdt de sociale zekerheid onder controle.  Bovendien voert Vlaanderen Vlaanderen in Actie uit.  Dan kunnen we een topvijfregio worden.  Twee: Vlaanderen doet zijn plicht, maar er is geen staatshervorming.  Dit noem ik het ‘gekluisterde Vlaanderen’.  De regio’s hebben geen middelen om kostencompetitief te zijn of te vernieuwen.  Drie: op federaal niveau gebeuren er veranderingen maar Vlaanderne doet niets.  Dat noem ik ‘het domme Vlaanderen’.  Vier: beide niveau’s verzaken aan hun taak.  Dan komen we in het zwarte gat.  Jammer genoeg zijn we zeer goed bezig die weg op te gaan.

Ivan Van De Cloot’s (Itinera) voorspellingen over de Belgische Vastgoedbubbel in de Trends van afgalopen januari worden bewaarheid:
Ondanks de recente berichten over dalende woningprijzen, vindt Ivan Van de Cloot dat de markt nog steeds oververhit is.
“De huurprijzen namen de voorbije jaren gemiddeld toe met 2 procent, terwijl de woningprijzen met 6 tot 10 procent stegen.  De markt is fundamenteel scheefgegroeid.  Jonge gezinnen betalen gewoon te veel voor hun woning….  In 2011 drijven de inflatoire gevolgen van de staatsinterventie naar boven.  De centrale banken zullen moeten ingrijpen, door de rente te verhogen.  Het is best mogelijk dat de pendel helemaal overslaat en er een hypercorrectie komt….   De een zegt dat de prijs zal dalen en de andere zegt dat hij zal stijgen, en men concludeert dan dat het zal meevallen”.  Net of het een kwestie is van opinies.”  De econoom wijst er nog op dat de woningprijzen in verhouding tot de koopkracht in België de voorbije 20 jaar plus 150 procent zijn gestegen.  In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk bleef die verhouding in die periode dezelfde.  In die landen is de zeepbel gebarsten.  “Wie gelooft nog dat in België andere factoren de vastgoedprijzen bepalen?  Die gezinnen zetten zich trouwens steeds krapper om hun huis te verwerven.  Momenteel bedraagt de hypothecaire schuld van België bijna 70% van het nationaal inkomen.  Dat is een verdubbeling tegenover 1992.

De uitspraken van Stratfor van afgelopen vrijdag over België mogen er ook wezen: