The economy: mirror, mirror on the wall

June 2, 2010 · 0 comments

Vandaag in De Tijd dit alarmerend bericht: andermaal niew record faillisementen.

“Het aan­tal fail­lis­se­men­ten in ons land blijft maand na maand pie­ken. Nieu­we cij­fers van het in­for­ma­tie­kan­toor Gray­don leren dat vo­ri­ge maand 825 on­der­ne­min­gen over de kop gin­gen. Daar­mee heb­ben we de slecht­ste mei­maand ooit ach­ter de rug… Met­een is ook voor de vijf­de maand op rij het ‘re­cord van de maand’ ge­bro­ken. In april gin­gen 802 be­drij­ven over de kop. Maart was de slecht­ste maand ooit met 1.​050 fail­lis­se­men­ten. Over de eer­ste vijf maan­den van dit jaar gin­gen in to­taal al 4.​298 be­drij­ven over de kop, 4,37 pro­cent meer dan in de­zelf­de pe­ri­o­de vorig jaar en an­der­maal een ab­so­luut re­cord.
Binnen het Vlaamse geweste staat Oost-Vlaanderen op kop met een stiging van 18,26% in het aantal faillisementen, gevolgd door Limburg met 11,48% en Antwerpen met 4,98%.  In West-Vlaanderen daalde het aantal faillisementen.”

Steven Kaplan deze week (take it for what it is worth):
“The media continue to harp upon the theme of which stocks should be bought now that this or that event has happened, rather than asking whether it is right to buy stocks. Only a few analysts have recommended “using caution”, with almost none actually advocating doing any meaningful selling. This is similar to the mood in the first half of 2008, when almost no one either recognized or wanted to admit that we could have begun a major bear market. We are likely to have a continued increase in the number and severity of negative divergences, so that regardless of whether equities and commodities are moving higher or lower, the internals will mostly continue to deteriorate as they have been doing for several months. Fewer and fewer equity sectors will be moving higher, in a classic narrowing of the rally.  If you know now that you will heavily buy commodity-share and emerging-market equity funds in 2011 and 2012, whenever they have become absurdly oversold and undervalued, and that you will eventually sell these funds roughly two to four years after you purchase them, then you are way ahead of the game. You could end up tripling your money, even after taxes, by making no other trades than buying very low in 2011-2012 and selling very high in 2014-2016. My personal profit from buying in late 2008 and early 2009, and selling in early 2010, far exceeded my total profits from all the trading I had done since I was born. I similarly expect my gains from the next bull market to be enormously higher than my current net worth, as they should be for you also.”

Geert Noels slaat vandaag ook weer een nagel doorheen het zachte Belgische ecnomische ruggegraat:

“De Belgische begroting heeft een tekort van 5,4% van het bbp. Om de vergrijzing betaalbaar te maken zou België al jaren overschotten moeten realiseren. Dit had ons land ook beloofd jaren geleden. Vandaag is de norm verlaagd, en wordt een tekort van 3% al een hele prestatie genoemd.”
“Het bbp is in de afgelopen tien jaar met 1,3% gestegen, veel minder dan de verwachte 2,25%. Voor de volgende tien jaar mag een gelijkaardige lage groei worden vooropgesteld. De deleveraging, de demografie edm. zetten druk op onze economische groei.”

Dat laatste is meteen de essentie van alles: het bbp van belgië is met 1,3% gestegen, de gestegehn welvaart valt compleet toe te schrijven op de sterk gestegen schuldgraad van de laatste 10 jaar. Voor de komende 10 jaar mag men niet meer dan eenzelfde 1% groei vooropstellen; elke andere ambitie is zelfbedrog.

Het meest genoot ik afgelopen week van deze speech/presentatie van Marc Faber op het Ludwig von Mises institute vorige week:

Niet dat ik pessimsitscih ben, integendeel zelfs. Niets zal zijn wat het vroeger was en dat betekent: ongeziene opportuniteiten. Uit de speech van Marc heb ik vooral onthouden:

1: “Nowadays everyone should have at least 50% of its assets outside of the developed world”
2: “But I already saw then in 1973 that Asia had some potential. Of course what has happened in the world over the past 40 years is really mind boggling… When people come to me and say, Marc you have been so lucky to have had the opportunity to have gone to Asia in 1973, I think that today there are far more opportunities today then then at that time.”