Deflatie vs. Inflatie – Bonds vs. Equity – …

September 12, 2010 · 1 comment

Op 24 Augustus ben ik Amerikaanse Treasuries begin shorten.   Al wekenlang zit mijn mailbox vol met debatten of het wel versus niet van zo’n bold move, tegen 95% van de adviezen in, ik denk er anders over: until the fat lady sings; of ze gewoon even haar stem oefent of al aan de zwanezang begon is me nog niet duidelijk.

We hebben allemaal zondag bij de koffie het stuk “Paradise Los: Why Fallen Markets Will never be the same” van Nouriel Roubini & Ian Bremmer gelezen.
Ik ben het volledig eens met de eindconclusie:
“The reopening of the fire hoses of credit and capital that occurred during the bubble years will happen again and intensify the boom-and-bust cycles. Driven by ever-more- desperate policymakers in the U.S., Europe and Japan, these cycles will both shorten and magnify. Political, policy and regulatory uncertainty will increase, and as a result, financial crises will become more frequent and costly, while risk aversion, volatility and uncertainty will rise”

Kijk rondom je en kijk voorbij de huidige drivers van de economische crisis: er zijn nog zovele andere gigantische drivers die de huidige labiele toestande verder gaan doen kantelen; alleen al de impact van demografische verschuivingen.

Een prachtig voorbeeld over de graad van ons kompasloos zeilen is de discussie “deflatie versus inflatie”; kleef eens de muur vol met voorpaginakoppen deflatie… inflatie… van De Tijd de afgelopen 2 jaar…. je kan er een pendule op afregelen… En de dicussie is meer dan ooit kicking & alive.
De hamvraag van de huidige wervelwind is uiteraard: “waar gaat dit eindigen”?  Hoe gaan die immense schulden in de VS en Europa ooit weggeveegd worden?  Kunnen we ze met hyperinflatie wegvegen of gaat de VS defaulten?   De laatste optie zou volgens menig opinie net iets minder pijn doen.  Ik betwijfel het.

En hyperinflatie, wat weten wij Europeanen daar eigenlijk van?
Als ik met Belgen over hyperinflatie spreek dan krijg ik steevast de repliek “dan zitten we goed in vastgoed”.   Not quite…
Dit debat van 45 minuten tussen Michael Hampton Gonzalo Lira is een must om naar te luisteren.  Het debat wijst heel erg terecht op het verschil tussen “run of the mill inflation” en “hyperinflation”.  In tegenstelling tot “run of the mill inflation” gaan bij “hyperinflation” de prijzen van assets (huizen, appartementen) sterk naar beneden (ook in de lokale currency) !

Nu, België is artificeel gestut tegen de klik van inflatie naar hyperinflatie.  Hoge registratietaksen bij vastgoedtransacties, een gigantisch korps ambtenaren, bescherming van de Euro,…
Persoonlijk geloof ik dat we in Europa en zeker België naar een situatie kunnen gaan waar we sterke inflatie kennen terwijl de prijzen van assets naar beneden gaan.  Zonder dat ze het in Zuid Afrika goed beseffen is dit wat daar op dit ogenblik ligt te broeden.

Absoluut een must om de argumenten te beluisteren (en daarmee is mijn beslissing om gestaag US treasuries te shorten bevestigd).
“What happens if there is a run on US Treasuries?” en de nog veel interessantere vraag “where would the money go in such a run?” en “what happens then”.

Het scenario valt samen te vatten in:
Er zit veel te veel geld vandaag in “the bank” (treasuries), Treasury Bonds gingen de laatste maanden hyperbolisch naar boven; wanneer de mensen de bibbers krijgen en massaal hun geld van de bank halen gaan ze dat geld in commodities steken.   Prijzen van voedsel, olie, … boomen en inflatie gaat pieken op korte tijd.