België overspoeld door nietsnutten uit andere Europese landen

October 2, 2010 · 0 comments

Vandaag in De Tijd:
“Die zogenaamde ‘Belgiëroute’ is bijzonder populair, omdat wij in tegenstelling tot de meeste andere EU-lidstaten geen voorwaarden opleggen voor steun. Nederland, Frankrijk en Duitsland sluiten in hun sociale wetgeving expliciet bijstand uit aan buitenlanders die werkloos zijn of zelf nog niet bijgedragen hebben aan de staat. Wie toch bijstand vraagt, riskeert zijn verblijfsvergunning te verliezen. Bij ons kan iemand die hier nog geen dag gewerkt heeft, aanspraak maken op een leefloon van 740 euro per maand (voor alleenstaanden). Op de vraag waarom dat zo is, kregen we bij de bevoegde staatssecretaris Philippe Courard (PS) geen antwoord.
Uit navraag bij de betrokken diensten (OCMW, Dienst Vreemdelingenzaken, de inspectiediensten en de federale politie) blijkt dat ons systeem zo lek is als een zeef. Er is amper controle op de geldigheid van verblijfsdocumenten van EU-onderdanen. ”

Ik schreef eerder al over deze problematiek die tanend is in België en onze welvaart uitholt.

In plaats van op te komen voor onze nationale belangen houden Belgische politiekers zich bezig met uit te halen naar andere landen die wel resoluut profiteurs de deur wijzen.

De zaak is simpel: hou van elke vreemdeling (Europees of niet-Europees) een overzicht bij wat zijn/haar financiële contributie aan België is en analyseer na 5 jaar.  Indien de rekening niet positief afsluit (de balans van bijdrage van de Belgische staat is nog steeds groter dan bijdrage aan de staat): buiten.