Posts tagged as:

CPMF tax

Tax op financiële transacties, structureel lagere groei

November 15, 2009

In Augustus schreef ik het stuk “België heeft een CPMF tax nodig?” CPMF sstaat voor “Charge on Financial Movements”.  Het was de Brazioliaanse tax die 0,38% bedroeg op alle financial transacties (bank deposits, geldafhalingen, overschrijvingen, aankopen van aandelen, etc…). Concreet: wanneer je een overschrijving van BRL 1.000 deed van je zichtrekening naar je pensioenfonds, dan […]

Read the full article �