Posts tagged as:

nicole berx

Michele Mees naar Femco?

January 31, 2009

Michele Mees kondigde in december aan dat ze The House of Marketing verliet en nieuwe uitdagingen opzocht. Nicole Berx heeft de aanpassingen nog niet aangebracht en daar kondigt Michele Mees al aan dat ze het marketing plan van Femco onder handen neemt. Benieuwd.

Read the full article �